MAKASSAR

Contact Person

+62822-4469-3066 ( Ruth )

SD

NONAMA PESERTAASAL SEKOLAHNOMOR PESERTA
1Muh. Mulashadra AlfarabySD Islam Athirah 1 MakassarMKS-11-003@pemnasub.com
2Amirah Kayla KhairaniSD Athirah 2 MakassarMKS-11-006@pemnasub.com
3Muhammad AshrafSD Islam Athirah 2 MakassarMKS-11-007@pemnasub.com
4Afreen Naiza ZakinahSD Islam Athirah 2 Bukit Baruga MakassarMKS-11-009@pemnasub.com
5Arjuna Ananda Aqilah
MI PESRI KENDARI
MKS-21-103@pemnasub.com
6M.Askar Laksamana
MI PESRI KENDARI
MKS-21-104@pemnasub.com
7M.Faiz Rafasya
MI PESRI KENDARI
MKS-21-105@pemnasub.com
8UNTUNG BAWA JAYA
SD AKAR PANRITA MAMMINASATA
MKS-21-126@pemnasub.com
9AHMAD MUZAKI
SD AKAR PANRITA MAMMINASATA
MKS-21-127@pemnasub.com
10Eva Valentin
SD AKAR PANRITA MAMMINASATA
MKS-21-128@pemnasub.com
11Muh. Jibriel Pratama
SDN Mangkura 1 Makassar
MKS-21-137@pemnasub.com

SMP

NONAMA PESERTAASAL SEKOLAHNOMOR PESERTA
2A. Muh. Fabian RisandiSMP Negeri 6 MakassarMKS-12-001@pemnas.com
3A. Muh. Daffa Madani
SMP Negeri 6 MakassarMKS-12-002@pemnas.com
1A. Muh. Dhafin MadaniSMP Negeri 6 MakassarMKS-12-003@pemnas.com
4Cleoputri Azzahra Arum Sekar KedatonMTsN 1 MakassarMKS-12-005@pemnasub.com
5Muhammad Yusuf FachriSMP Negeri 2 Pangkajene Kab. PangkepMKS-12-007@pemnasub.com
6Muhammad Ibaadi IlmiSMP Negeri 6 MakassarMKS-12-017@pemnasub.com
7Nurul FajriSMPIT AL-BINA LUWU TIMURMKS-12-023@pemnasub.com
8EVANDER TANDIARRANG
SMP NEGERI 1 WAMENA
MKS-12-046@pemnasub.com
9Bela Angie Parahita
SMP NEGERI 6 MAKASSAR
MKS-12-062@pemnasub.com
10Fatur Putra Tjiunar
SMP NEGERI 6 MAKASSAR
MKS-12-065@pemnasub.com
11Rifqi Ahmad Dziban
SMP NEGERI 6 MAKASSAR
MKS-12-072@pemnasub.com
12Azkiya Farah Mufidah
SMP NEGERI 6 MAKASSAR
MKS-12-079@pemnasub.com
13Gibraltar Quraniz Rasburhany
SMP NEGERI 6 MAKASSAR
MKS-22-100@pemnasub.com
14Muhammad Irfan Rabbani
SMP Negeri 3 Luwuk
MKS-22-131@pemnasub.com
15Abdul ghani afandy
Smp islam athirah
MKS-22-197@pemnasub.com
16Michael Cenreng
SMP Katolik Rajawali
MKS-22-208@pemnasub.com
17A.Muhammad Fajril Pratama S.
SMP Islam Athirah 1 Makassar
MKS-22-215@pemnasub.com
18A.Nurul Aabidah Z.A
Smp Islam Athirah 2
MKS-22-219@pemnasub.com
19Audwi putri revania
SMP Islam Athirah 1 makassar
MKS-22-221@pemnasub.com
20Andi Fayyaz Rizq
SMP Islam Athirah 2 Makassar
MKS-22-229@pemnasub.com
21Andi Alifah Putri Ibrahim
SMP ISLAM ATHIRAH 1 MAKASSAR
MKS-22-232@pemnasub.com
22Muhammad Al Abrar M.
MTsN 1 MAKASSAR
MKS-22-279@pemnasub.com

SMA

NONAMA PESERTAASAL SEKOLAHNOMOR PESERTA
1Irfan Naufal A.
SMA Islam Athirah 1 Makassar
MKS-13-059@pemnasub.com
2SITI AZIZYA AZ ZAHRA
MAN IC GOWA
MKS-23-122@pemnasub.com
3SOFYAN IVAN SAIN
SMA Negeri 11 Ambon
MKS-23-142@pemnasub.com